Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študenti Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave sa zapojil do kreatívneho projektu Canstarter, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí k recyklácii nápojových plechoviek. Úloha bola jednoduchá: kreatívnym a hravým spôsobom podporiť ideu recyklácie medzi študentmi Fakulty architektúry a poukázať na nekonvenčné využitie materiálu z ktorého sa tieto nápojové obaly vyrábajú.

Študentky tretieho a štvrtého ročníka vytvorili interaktívnu 15­-metrovú inštaláciu s názvom University o f Canbridge, ktorá ukrýva takmer desať tisíc plechoviek. Umiestnená v dobre známej kotolni na Fakulte architektúry, doplnená svetelnými efektmi a hudbou vytvára skutočný most medzi ľahostajnosťou a potrebou recyklácie.

„Naša inštalácia vychádza z prvotnej myšlienky celého projektu. Canbridge – plechovkový most je dokonalou metaforou. Ide vlastne o premostenie, akýsi prechod od ľahostajnosti k uvedomeniu si potreby recyklovať nápojové plechovky. Návštevníci môžu navyše inštaláciu dotvárať a prispievať tak k sa motnej recyklácii,“ dopĺňa Mia Súkeníková, jedna z troch študentiek, ktoré stoja za projektom.


Canbridge na Fakulte architektúry

Inštaláciu Un iversity of Canbridge môžete obdivovať na Fakulte architektúry od 21. septembra - 5. októbra 2016 
Inštalácia je súčasťou
Manifestu 2016. Za projektom Canstarter stojí neziskové združenie BevCan East, ktoré práve netradičnou a hravou formou poukazuje na výhody plechoviek ako nápojových obalov a ich nevšedné a netradičné využitie. V celej Európe je recyklovaných 72 % plechoviek, v Čechách a na Slovensku je toto percento výrazne nižšie. Nápojové plechovky sú pritom nekonečne veľakrát recyklovateľné, a to bez straty kvality materiálu. Zo všetkých nápojových obalov práve plechovky ponúkajú najdlhšiu životnosť.


Kontakt:

Koordinátor projektu za BevCan East: Adam Cagáň, cagan@seesame.com
Koordinátor projektu za FA STU: Mgr. art. Zuzana Turlíková, zuzana.turlikova@stuba.sk Koordinátor projektu za FA STU: Ing. Petra Šistíková, petra.sistikova@stuba.sk

page1image21952 page1image22112 page1image22272 page1image22432 page1image22592