Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

SÚŤAŽ O CENU DEKANA FA STU 2013_2014 - protokol zo zasadania poroty
Dňa 14.11.2014 sa uskutočnilo zasadnutie poroty o Cenu dekana FA STU v Bratislave za akademický rok 2013/2014. Porota posudzovala nominované práce, ktoré boli víťaznými prácami v sekciách súťaže Študentskej tvorivej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (ŠTVOUČ) v akademickom roku 2013/2014. Víťazné práce postúpili do „finále“ fakultnej súťaže o Cenu dekana FA STU. Porota zasadala v zložení:
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (FA STU) Ing. arch. Martin Kusý, hosťujúci profesor (FA – prax) Ing. arch. Roman Žitňanský (prax). Nominované práce:

  • Tomáš Jopek: Akademické centrum STU - Cena prof. Karfíka (vedúci práce: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.)
  • Bc. Tamara Čendulová: Trnava a jej rozvoj - Cena prof. Hrušku (vedúci práce : doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.)
  • Miriam Szabová: Akademické centrum STU - Cena prof. Chrobáka (vedúci práce : Ing. arch. Andrej Alexy)
  • Bc. Katarína Kormaňáková: Návrh obnovy polyfunkčného objektu YMCA v Bratislave – Cena prof. Piffla (vedúci práce : prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.)
  • Zuzana Demovičová, Katarína Stanislavová: Vnútroblok Vyšehradská, Petržalka – Cena doc. Kodoňa (vedúci práce : Ing. arch. Eva Putrová, PhD.)

Priebeh zasadania:
1. Členovia poroty si zvolili za predsedu Ing. arch. Martina Kusého, hosťujúceho profesora FA. 2. Porota rozhodla, že spôsob hodnotenia bude nasledovný: Členovia poroty si preštudujú práce individuálne. Hodnotenie bude pokračovať rozpravou o jednotlivých prácach. Víťazné práce budú vybrané na základe spoločnej rozpravy postupným vyraďovaním hodnotených prác.

Výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia poroty:

Cena dekana :
Zuzana Demovičová - Katarína Stanislavová: Vnútroblok Vyšehradská, Petržalka (vedúci práce : Ing. arch. Eva Putrová, PhD.)
Zdôvodnenie: Aktuálna téma revitalizácie vnútrobloku, ktorá citlivo pracuje s mierkou človeka dopracovaná až po detaily. Práca je podaná veľmi kultivovaným spôsobom, po formálnej stránke je ľahko čitateľná.

Odmeny (bez určenia poradia):
Tomáš Jopek: Akademické centrum STU
(vedúci práce: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.)
Zdôvodnenie: Citlivá práca s architektonickými prostriedkami, prehľadná dispozícia. Jasné osadenie hmoty vo vzťahu k parku.
Bc. Tamara Čendulová: Trnava a jej rozvoj (vedúci práce : doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.)
Zdôvodnenie: Hľadanie vzťahu okraja mesta a prechodu do krajiny, práca študenta s rôznymi mierkami.

Bratislava, 14.11.2014
Zapísal: Ing. arch. Ing. Jozef Veselský
Za porotu :
Kusý M. , v.r.
Hronský, M, v.r.
Žitňanský, R., v.r.