Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prihlášky študentských projektov do ročníka 2017/2018 je potrebné odovzdať:

- na predpísanom tlačive v priebehu prvej polovice júna (do 15.6.2018)

- na sekretariát Ústavu urbanizmu p. Šubinovej alebo p. Bašovej (II. posch. vpravo, miestn. č. 242, kl. 271), alebo doc. Bašovej, miestn. č. 250, kl. 270


Tlačivo a info na
www.fa.stuba.sk (Ústavy)

Tajomníkom súťaže je doc. Ing.arch. Silvia Bašová, PhD.

Cenu môže obdržať ktorýkoľvek študent (kolektív) FA STU, za prácu spracovanú v danom školskom roku, v rámci predmetov ateliérovej tvorby v I. a II. stupni štúdia, ktoré obsahovo súvisia s oblasťou, v ktorej sa „Cena“ udeľuje. Nie je možné prihlásiť diplomovú ani Bc. prácu! (Môže byť preddiplomový projekt!)

V konkurze sa hodnotí komplexný elaborát, ktorý musí byť odovzdaný u príslušného pedagóga.

Najlepšia práca obdrží „Cenu Prof. Emanuela Hrušku“. Okrem udelenia „Ceny“ môže porota udeliť dve odmeny (bez určenia poradia).

Vyhodnotenie termínu konkurzu o „Cenu“ prostredníctvom súťažnej poroty sa upresní.