Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení Vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie Ceny prof. Jozefa Lacka 2012/2013 dňa 22. októbra 2013 o 17:00 v Sieni Dušana Jurkoviča, Panská 15, Bratislava - pozvánka (pdf) tu...

Výsledky:

Cena prof. Jozefa Lacka 2012/2013

celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku

Termín zasadania poroty:  10. septembra 2013
Miesto konania:   Spolok architektov Slovenska, Sieň Dušana Jurkoviča, Balassov palác, Panská 15, Bratislava
Porota pracovala v zložení:    
Ing. arch.  Pavel Suchánek, predseda poroty
Ing. arch.  Sebastián Nagy
Ing. arch.  Martin Paulíny
tajomníčka poroty:   Ing. arch. Eva  Oravcová, PhD.
sekretárka poroty:   Ľudmila  Jáchimová

Všeobecné informácie

Do súťaže bolo nominovaných porotami jednotlivých architektonických škôl 18 absolventských projektov.
(Tento počet je výsledkom interného výberu jednotlivých škôl, fakúlt, resp. architektonických katedier na ktorých už prebehli školské kolá tejto súťaže):
FA STU  Bratislava   10   prác
KA SvF STU  Bratislava   3   práce
KA VŠVU  Bratislava  4   práce
KA FU TU  Košice   1   práca

Pred porotou bolo prezentovaných 15 absolventských prác. Traja nominovaní absolventi sa z rôznych dôvodov nezúčastnili. Menný zoznam nominovaných absolventov je prílohou záverečného protokolu.

Hlavné kritéria hodnotenia:

  1. úroveň konceptu, prínosu, filozofie a „espritu“ návrhu
  2. úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov
  3. úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania

Cena a odmeny boli udelené takto:

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2012/2013
Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

Ing. arch. Eva BELLÁKOVÁ   / FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Múzeum priemyselnej architektúry – adaptácia skladu a.s.Chemosvit , Svit
vedúci diplomovej práce:  doc. Ing. Eva Králová, PhD.

Odmena  PRO URBIUM
Odmena za novátorské netradičné riešenie, ktoré je príspevkom pre skvalitnenie mestského prostredia

Ing. arch. Timea HORVÁTHOVÁ   / FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Nové polyfunkčné centrum_Košice_Center2
vedúci diplomovej práce:  doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD.

Odmena  PRO EXHIBIT
Odmena za prínos v oblasti výstavníctva – architektonicko-výtvarného uchopenia idei.

Ing. arch. Patrik KUVA   / FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Fashion showroom
vedúci diplomovej práce:  doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.

Odmena  PRO HUMA
Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia

Mgr. Art. Marianna MACZOVÁ   / KA VŠVU  Bratislava 
názov diplomovej práce: Metabasis Urbis
vedúci diplomovej práce: Mag. arch. Peter Stec, ArtD.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
tajomníčka poroty