Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zo záverečného protokolu Ceny prof. Jozefa  Lacka  2013/2014 :

Porota pracovala v zložení:
Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty
Akad. arch.  Štefan Mitro
Ing. arch. René Baranyai

tajomníčka poroty:   Ing. arch. Eva  Oravcová, PhD.
sekretárka poroty: Ľudmila  Jáchimová


CENA PROF. JOZEFA LACKA 2013/2014
Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

Ing. arch. Martin TRUBA    / FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Kultúrne centrum v Lisabone
vedúci diplomovej práce:  Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.


Odmena  PRO SPIRITU
Odmena za najlepšie filozoficko – ideové spracovanie východísk návrhu a vysokú (až) spirituálnu úroveň architektonického riešenia návrhu

Ing. arch. Andrea LEITMANNOVÁ   
/ FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Kameňolom - urbánna intervencia vo verejnom priestore
vedúci diplomovej práce:  Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.


Odmena  PRO HUMA
Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia

Ing. arch. Radoslav KURUCZ   
/ FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Univerzitné pastoračné centrum, Mlynská dolina, Bratislava
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.


Odmena  PRO NOVUS
Odmena za novátorský netradičný prístup k riešeniu problematiky a úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu

Ing. arch.  Zuzana KERUĽOVÁ    
/ FA STU Bratislava        
názov diplomovej práce: Škola architektúry v Dubaji
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.


Odmena  PRO URBIS
Odmena za riešenie, ktoré je príspevkom pre skvalitnenie mestského prostredia

Ing. arch. Mária BRDEČKOVÁ   
/ FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Kultúrno - spoločenské centrum s hostelom na ul. 29. augusta, Bratislava
vedúci diplomovej práce:  Ing. arch. Lukáš Kordík


Odmena  PRO FUTURO
Odmena za najpozoruhodnejšie vizionárske kvality návrhu a environmentálny prístup k riešeniu problematiky

Ing. arch. Matúš KUREK   
/ FA STU Bratislava
názov diplomovej práce:  IT Hybrid
vedúci diplomovej práce:  Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.