Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Porota Ceny profesora Karfíka na svojom zasadnutí 26.6. 2014 rozhodla:

- udeliť Cenu profesora Karfíka 2014
projektu:
Akademické centrum STU
študent: Tomáš Jopek
pedagóg: Ing.arch. Stanislav Majcher, PhD.

- pre kvalitné architektonické koncepty udeliť odmeny projektom :
Amfiteáter Banská Bystrica
študent: Adriana Kleinová
pedagóg: doc.Ing.arch. Márius Žitňanský, PhD.

Akademické centrum STU
študent: Martin Mikovčák
pedagóg: Ing.arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

Prosíme všetkých študentov, aby si vyzdvihli svoje projekty najneskôr do 11.7. 2014 na sekretariáte Ústavu architektúry občianskych budov, miestnosť č. 406,v čase od 10 - 12 hod.