Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Každoročne sa vyhodnocuje na Ústave interiéru a výstavníctva

najlepší študentský projekt z oblasti interiéru v Cene prof. Vilhana.

Cena je súčasťou Súťaže o Cenu ŠTVOUČ a Cenu dekana za najlepšiu ateliérovú prácu.

Študenti môžu prihlasovať ateliérové práce z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác .

Z dôvodu rekonštrukčných prác na našom Ústave sa posúvajú termíny prihlášok aj zasadnutia Komisie - zasadnutie sa uskutoční pred začiatkom nového akademického roku, začiatkom septembra.

Študenti do súťaže predkladajú všetky časti práce, s ktorými obhajovali.

V prípade záujmu o účasť v súťaži , napíšte na AIS do 30.08. 2015 na adresu moravkovak@is.stuba.sk

nasledovné údaje:

• Meno študenta, ročník

• Názov práce a ateliér

• Meno pedagóga

• Kde sa vaša práca – portfólio a prípadne model alebo poster nachádzajú.

Prihláseným pošlem bližšie info aj pokyny. Ing. arch. Katarína Morávková, PhD., tajomník Ceny Vilhana