Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje štvrtý ročník súťaže

CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2016

a pozýva na účasť v troch súťažných kategóriách:
 

 1. Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi – oceňuje sa pôvodca za najoriginálnejšiu, najunikátnejšiu a v praxi najvyužiteľnejšiu technológiu.

 2. Najlepšie realizovaný transfer technológií – oceňuje sa pracovisko pre transfer technológií za systematický prístup k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva.

 3. Cena za prístup inovátora k realizácii transferu technológií – oceňuje sa pôvodca alebo pôvodcovia technológie za príkladný prístup k procesu ochrany výstupov vedeckovýskumnej činnosti a   následnej komercializácii.

 

Pôvodcovia technológií môžu nahlásiť nominácie do súťaže v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi prostredníctvom pracovísk pre transfer technológií (zoznam pracovísk je uvedený v prílohe tohto e-mailu)Do súťaže možno prihlásiť len také technológie, ktorých vznik bol oznámený zamestnávateľovi v súlade s § 11 zákona 431/2001 Zb. z. (patentového zákona) od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. Formulár na nahlásenie nominácií nájdete  v prílohe tohto e-mailu, alebo tiež na stránke www.nptt.sk v sekcii Podujatia v rubrike Cena za transfer technológií  (http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259 ), kde budú priebežne zverejňované aktuálne informácie o priebehu súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 5. októbra 2016 v rámci konferencie „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016“ v priestoroch CVTI SR.

 Veríme, že využijete možnosť zapojiť sa do súťaže a svojou nomináciou oceníte prácu Vašu, Vašich kolegov ako aj Vášho Centra transferu technológií a priblížite tému transferu technológií bližšie k širokej verejnosti.