Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

TERMÍNY PRE 2. KOLO KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A KRAJINNÉ PLÁNOVANIE

Informačný leták:

Termín podania prihlášky:

31.5.2014

Termín konania prijímacej skúšky:

25.6.2014 

PODMIENKY PRIJATIA: 

http://www.fa.stuba.sk/docs//studium/Podmienky_pre_prijatie_na_1._stupen_2014_2015.pdf
Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej talentovej skúšky –
1. Kresba zátišia s prírodninou podľa predlohy a 2. Kompozícia z geometrických telies
a absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov (test všeobecných študijných predpokladov SCIO), termíny konania testov viď: https://www.scio.cz/nsz/terminy-a-mista.asp.
Upozorňujeme, že najneskorší možný termín konania testu SCIO je 31.5.2014.    


UKÁŽKY PRÁC Z PRIJÍMACIEHO KONANIA:

http://www.fa.stuba.sk/sk/informacia-pre-uchadzacov-o-studium/ukazky-prac-z-prijimacieho-konania.html?page_id=3431

INFORMÁCIE:
Fakulta architektúry STU, Študijné oddelenie
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
č. tel.: 02/ 572 76 216,   02/ 572 76 224, mobil: 0918 665 015
e-mail: petranska@fa.stuba.sk, so@fa.stuba.sk
alebo kristianova@fa.stuba.sk mobil: 0915 482 151, stankoci.ivan@gmail.com

a

Facebook – Ústav krajinnej a záhradnej architektúry FA STU