Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
OZNAM

Dekanka FA STU v Bratislave
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
v y h l a s u j e

na deň 28.03.2012

DEKANSKÉ VOľNO.


plagát tu.