Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU

U D E Ľ U J E

NA 5. A 10. APRÍLA 2007

DEKANSKÉ VOĽNO.

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
dekan Fakulty architektúry STU