Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V dňoch 21. - 25. 6. sa vo vestibule FA uskutoční výstava študentských prác, spracovaných v predmete Digitálna architektúra. Súčasne sa v stredu 23.6. od 8,30 v m.č. 117 uskutoční pracovný seminár na rovnakú tému s účasťou kolegov z Prahy a Brna.