Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Tvorba slovenských urbanistov a architektov v Afrike, predovšetkým v Alžírsku, je doteraz pomerne málo zdokumentovaná. Najnovšie číslo časopisu Architektúra & Urbanizmus preto prináša okrem iného aj vedeckú štúdiu venovanú pôsobeniu našich expertov v období 70. a 80. rokov v severnej časti Alžírska nazývanej aj Algérie Méditerrannée. Diskusia usporiadaná pri príležitosti uvedenia nového čísla A&U bude zameraná na niekoľko vybraných štúdií a územných plánov, na ktorých sa podieľali slovenskí urbanisti v mestách Blida, Annaba a v ďalších alžírskych sídlach. 
Diskutovať budú architekti Iľja Skoček st, Ivan Gurtler, Peter Beňuška, autori publikovanej vedeckej štúdie Ľubica Vitková a Michal Bogár a spolueditorka čísla Katarína Smatanová.