Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram doplňujúcich volieb do AS FA STU na obdobie do konca volebného obdobia (december 2010) v študentskej časti (tri mandáty) aj pedagogickej časti AO FA STU (dva mandáty):

7. júna 2010 – vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FA STU a zverejnenie vnútorného predpisu AS FA STU „ Zásady volieb do AS FA STU v Bratislave“ na webovej stránke FA STU a na výveske AS FA STU,

11. júna 2010 – vhadzovanie návrhov na kandidátov do volebných urien umiestnených v priestoroch knižnice FA STU od 9:00 do 14:00 hod.

14. júna 2010 – zverejnenie Kandidačnej listiny pre doplňujúce voľby do AS FA STU.
Kandidačná listina je tu (pdf)

21. júna 2010 – doplňujúce voľby do AS FA STU vo vestibule FA STU od 10:00 do 12:00 hod.Výsledky:
- zamestnanecká časť tu (zápisnica) resp. nižšie
- študentská časť: pripravujeme

Výsledky volieb: 

V zmysle časového harmonogramu doplńujúcich volieb do AS FA STU sa  dňa 21.06.2010 konali vo vestibule FA STU doplňujúce voľby  za  prítomnosti členov volebnej komisie AS FA STU v zložení :
Doc. PhDr. Jarmila Bencová,  PhD.- člen
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. -  člen
Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD. -  člen

Volieb sa zúčastnilo 42 členov ( zo 104 členov ) AO FA STU zamestnaneckej časti, ktorí mali možnosť krúžkovaním zvoliť 2 členov AS FA STU na obdobie do konca volebného obdobia - december 2010 zo zverejnenej  kandidačnej listiny.

Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov :

Doc. Ing. arch. Bacová Andrea, PhD. 4
Doc. Ing. Budiaková Mária, PhD. 1
Ing. arch. Baláž Jozef, PhD.  6
Doc. Ing. arch. Daniel Peter, PhD. 3
Ing. arch. Končeková  Danica, PhD. 34
Ing. arch. Korček  Pavol, PhD.   0
Ing. arch. Majcher  Stanislav, PhD. 3
Ing. arch. Mikušková Dagmar, PhD.   2
Doc. akad. soch. Peter Paliatka  2
Ing. arch. Pifko Henrich, PhD. 14
Ing. arch. Rollová Lea, PhD.  13
Ing. arch. Sopirová Alžbeta, PhD.  1
Ing. arch. Tóthová Zuzana, PhD.  1

Z uvedeného vyplýva , že za členov AS FA STU na obdobie do konca volebného obdobia boli zvolení :

Ing. arch. Končeková  Danica, PhD s počtom hlasov.34
Ing. arch. Pifko Henrich, PhD.s počtom hlasov 14.

Za  volebnú komisiu
Doc. PhDr. Jarmila Bencová,  PhD.- člen
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. -  člen
Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD. -  člen