Prejsť na obsah
Aktuality a podujatia na fakulte

Akademický senát FA STU oznamuje členom študentskej časti Akademickej obce FA STU, že dňom 26.05.2017 vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FA STU a do študentskej časti Akademického senátu STU.

Harmonogram volieb:

26.05.2017 vypísanie volieb

29.05.2017 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 16:00 hod. v knižnici FA STU

31.05.2017 uverejnenie kandidátky na webovej stránke FA STU

07.06.2017 voľby do AS FA STU a do študentskej časti AS STU od 09:00 do 12:00 hod. vo vestibule Fakulty architektúry STU

V Bratislave dňa 25.05.2017
doc.Ing.arch.Milan Andráš, PhD.
predseda volebnej komisie FA STU

Aktualizácia 31.5.2017

Zoznam kandidátov doplňujúcich volieb na členstvo do študentskej časť AS FA STU a na členstvo do študentskej časti AS STU, ktoré sa uskutočnia dňa 07.06.2017 vo vestibule Fakulty architektúry STU od 09:00 do 12:00 hod.:

1. Marián Kolimár, študent 3.roč, I. stupňa štúdia
2. Jaroslav Križánek, študent 3.roč, I. stupňa štúdia

V Bratislave dňa 31.05.2017
doc.Ing.arch.Milan Andráš, PhD.
predseda volebnej komisie FA STU