Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU oznamuje členom študentskej časti Akademickej obce FA STU, že dňom 26.05.2017 vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FA STU a do študentskej časti Akademického senátu STU.

Harmonogram volieb:

26.05.2017 vypísanie volieb

29.05.2017 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 16:00 hod. v knižnici FA STU

31.05.2017 uverejnenie kandidátky na webovej stránke FA STU

07.06.2017 voľby do AS FA STU a do študentskej časti AS STU od 09:00 do 12:00 hod. vo vestibule Fakulty architektúry STU

V Bratislave dňa 25.05.2017
doc.Ing.arch.Milan Andráš, PhD.
predseda volebnej komisie FA STU

Aktualizácia 31.5.2017

Zoznam kandidátov doplňujúcich volieb na členstvo do študentskej časť AS FA STU a na členstvo do študentskej časti AS STU, ktoré sa uskutočnia dňa 07.06.2017 vo vestibule Fakulty architektúry STU od 09:00 do 12:00 hod.:

1. Marián Kolimár, študent 3.roč, I. stupňa štúdia
2. Jaroslav Križánek, študent 3.roč, I. stupňa štúdia

V Bratislave dňa 31.05.2017
doc.Ing.arch.Milan Andráš, PhD.
predseda volebnej komisie FA STU