Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU vyhlásil doplňujúce voľby do AS FA STU na uvoľnené miesto za študentskú časť AS pre funkčné obdobie 2014-2018. Voľby sa konali v súlade so zásadami volieb do AS FA STU.

VÝSLEDKY VOLIEB:

Volebná komisia konštatuje, že zvolení členovia do AS STU na obdobie roku 2018 sú, v poradí:
1. Petra Cagalová
2. Mgr.Art. Petra Pavlík Huraiová
3. Bc. Minh Hoang Le
Riadnym členom AS FA STU na dané funkčné obdobie sa stáva Petra Cagalová,
druhá v poradí Mgr.Art. Petra Pavlík Huraiová, bude náhradničkou pre študentskú časť AS FA STU.

Protokol z priebehu volieb je tu...

V Bratislave 8.6.2018

Bc. Filip Krajč, predseda volebnej komisie
Jaroslav Križánek
Pavol Macko

ORGANIZÁCIA VOLIEB:

• vyhlásenie volieb 15. 5. 2018,
• od 16. 5. 2014 od 10,00 hod do 17. 5. 2018 do 12,00 hod návrh kandidátov na členstvo v AS FA STU formou vhadzovania lístkov s menami do urny umiestnenej v knižnici FA STU. 
• 18. 5. 2018 oslovenie navrhovaných osôb a vyžiadanie ich súhlasu s kandidatúrou do AS FA STU,
• 18. – 24. 5. 2018 obdržanie vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu jednotlivých navrhovaných osôb s kandidatúrou do AS FA STU /písomné stanovisko/,
• 25. 5. 2018 zverejnenie kandidátskej listiny na členstvo v AS FA STU za študentskú časť akademickej obce FA STU,
• 5. 6. 2018 voľby do AS FA STU od 9,00 do 13,00 hod formou vhadzovania vyplnených hlasovacích lístkov s menami kandidátov do AS FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU
• do 8. 6. 2018 zverejnenie výsledkov volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu z volieb na sekretariát AS FA STU.


V Bratislave 14.5.2018


Bc. Filip Krajč, predseda volebnej komisie
Jaroslav Križánek
Pavol Macko