Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ponuka novej e-knihy od vydavateľa IOP Publishing s možnosťou verejného downloadu na študijné účely 
do 15. 5. 2017

„Effective Science Communication“.
A practical guide to surviving as a scientist, 
od autorov Sama Illingwortha a Granta Allena

Kniha (vo formátoch HTML, ePub3 a PDF) sa venuje praktickým otázkam publikovania vo vedeckých časopisoch, metódam získavania grantov a cestám, ako komunikovať výsledky výskumu smerom k vedeckej aj laickej verejnosti. 

E-kniha je dostupná na webovej stránke online služieb IOPscience, ktorá sprístupňuje plné texty časopisov a kníh z oblasti vied, techniky a medicíny.

http://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1170-0