Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na pozvanie podpredsedu vlády SR, pána Petra Pellegriniho, sa výskumníci s Fakulty architkútry zúčastnili celoeurópskej konferencie Digital Assembly 2016, ktorá sa konala
28. - 29.9. 2016 na Slovensku pri príležitosti predsedníctva Slovenska v EU v budove nového SND s prezentačným stánkom výskumu na Fakulte architektúry - prezentácie kultúrneho dedičstva virtuálnou realitou.

Objekt elektrárne na mazut v Piešťanoch bol postavený v roku 1906 ako jeden z prvých svojho druhu na území vtedajšieho Uhorska. Výrobu elektrickej energie zabezpečovala elektráreň do konca druhej svetovej vojny. Od roku 1945 v Elektrárni skončila výroba elektriny, agregáty boli odvezené a zabezpečovala len distribúciu resp. transformáciu energie až do 90-tych rokov. Zariadenie strojovne sa nezachovalo.

,,Objekt dieselovej (mazutovej) elektrárne v Piešťanoch je nositeľom významných pamiatkových hodnôt a kultúrno-spoločenských hodnôt. Predstavuje do veľkej miery zachovaný autentický komplex technického charakteru, dokumentujúci technologický vývoj výroby, úpravy a rozvodu elektrickej energie nie len na území Mesta Piešťany od začiatku 20. storočia, ale je aj jedinečným dokladom dejín energetiky na našom území.“

Bývalá mestská mazutová elektráreň, patrí Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE). Spoločnosť sa ju v roku 2008 rozhodla revitalizovať pre širšie spoločenské využitie, s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže v oblasti energetiky, elektrárenstva a elektrickej energie.

 

Spracovanie pôvodnej autorskej idei prezentácie industriálneho dedičstva a histórie elektrárenstva virtuálnou realitou bolo iniciatívou spoluautorov konceptu expozície elektrárne, (Fakulta architektúry STU  BA - Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain – koncept expozície, získanie a analýza historických podkladov). Elektráreň sa 13. mája 2016 preniesla swingovým večerom a virtuálnou realitou na začiatok 20. storočia. Pomocou virtuálnej reality bolo možné zažiť atmosféru z roku 1906, vytvorenú podľa historických archívnych podkladov. Prezentácia bola predvedená aj na FA STU (letná Noci architektúry). Veľká vďaka patrí spolupráci fakulty s BAT engineering (Ing. Martin Takáč – 3D model) a tímu grafikov, ktorý pracoval na spodrobnení 3D modelu a adaptácii pre okuliare virtuálnej reality Oculus/HTC Vive (Ing.arch. Ondrej Virág, Tomáš a Lukáš Hajka – 3D sken, mapovanie, modelovanie). Veríme, že idea prezentácie zaniknutého industriálneho dedičstva virtuálnou realitou, ktorá bola zanietencami predstavená v „demo verzii“, sa stane trvalou súčasťou expozície v Elektrárni Piešťany, aby predstavila minulosť tejto hodnotnej stavby všetkým návštevníkom. Pre úplné dokončenie projektu prezentácie virtuálnou realitou a jej zaradenie do trvalej expozície v Elektrárni Piešťany je hľadaný nadšený sponzor.Autori nového využitia bývalej elektrárne, architekti z Fakulty architektúry, naplnili svoj sľub viaczmyslového zážitku prezentácie histórie elektrárnstva. Prostredníctvom virtuálnej reality je prezentovaná animmovaná strojovňa elektrárne, so zvukom historických dízlových motorov a generátorov, vizuálny vnem je podporený s realistickými materiálmi a textúrami. Zážitok doplňa  stále prítomná vôňa mazutu v existujúcej hale strojovne. Virtuálna realita so synchronizovaným pohybom umožňuje poprechádhzať sa v historickej strojovni. Možnosť synchronizovaného pohybu vo virtuálnej a fyzickej realite je presvedčivý a svojou mierou vžitia vidia autori návrhu – architekti zmysluplné využitie virtuálnej reality a vhodný nástroj pre prezentáciu zaniknutého kultúrneho industriálneho dedičtva  priamym porovnaním stavu teraz a predtým. 

Projekt "Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva" bol podporený z Fondu na podporu umenia.