Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
návštevu Viedne na deň 25.6.2012. Doprava individuálna. Predpokladá sa max. 10 záujemcov.

Program:
- odchod hlavná železničná stanica o 7,46, lístok aj s MHD a metrom 15 EUR
- asi 9,00 návšteva stavby hlavnej železničnej stanice, vyhliadková veža Bahnhof Turm, vstupné 2,50 EUR, Bahnpanorama + Ausstellung, Favoritenstrasse 51, detaily na
http://hauptbahnhof-wien.at/de/bahnorama/Turm/index.jsp
- od 11,00 obhajoby diplomových prác na Angewandte - University of Applied Arts Vienna, Institute of Architecture, Oskar Kokoschka Platz 2, ateliéry Hadid, Lynn, Rashid. detaily na http://www.i-o-a.at/ , obhajoby sú dlhé a náročné, vstup voľný
- odchod individuálne.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adrese: qbator@is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.