Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rámcová náplň práce:

 • spolupráca s riešiteľmi výskumných a vývojových (V a V) projektov pri spracovávaní žiadostí o finančné príspevky
 • príprava, spracovanie a kontrola dokumentácie V a V projektov a žiadostí o finančné príspevky
 • zodpovedá za čerpanie finančných zdrojov, ich vyúčtovanie, efektívnosť a oprávnenosť
 • zodpovedá za komplexnosť a kvalitu jednotlivých výstupov projektu
 • zodpovedá za dodržiavanie platnej legislatívy

 Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, technického alebo humanitného zamerania

 Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • nutná prax minimálne 3 roky v oblasti  manažovania projektov vedy a výskumu (APVV, VEGA, KEGA, medzinárodné grantové schémy), prípadne štrukturálnych fondov
 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, komunikatívnosť, solídne vystupovanie
 • počítačové zručnosti – MS Word + Excel + Internet
 • výhodou je ovládanie registratúry (MIS) 

  Predpokladaný termín nástupu:   2. september 2019 

  Ponúkaný plat:  od  1 100,- € / mes./ plný úväzok   (z toho základný tarifný plat od 800,- €/ mes./ plný úväzok)

  Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk

  Termín na zasielanie prihlášok:  18. jún 2019