Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Naša fakulta sa už po druhý raz zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe - Naše Mesto. Organizátorom je každoročne nezisková organizácia Nadácia Pontis a hlavnou myšlienkou je prepojenie ľudí z firiem a verejnosti s verejnými a verejnoprospešnými organizáciami. Tento rok sa do aktivity zapojilo viac ako 6000 dobrovoľníkov v 14 slovenských mestách.

Fakulta architektúry STU v Bratislave v roku 2014 uspela so žiadosťou o podporu s projektom Napravme si FAsádu!, a to nielen vo forme personálnej  výpomoci, ale i  v získaní finančného grantu. Stanovili sme si nemalý cieľ – očistiť  fasádu objektu našej fakulty od nežiaducich zásahov vandalov sprejmi a odkryť tak pôvodné estetické kvality tejto Národnej kultúrnej pamiatky od významného architekta Emila Belluša.

V duchu tohtoročného hesla  Postavme naše mesto na nohy! obkolesila, v piatok 13. júna 2014, budovu  FA STU reťaz prihlásených dobrovoľníkov, tvorená  52 zamestnancami – manažérmi - z troch nadnárodných firiem a dvadsiatkou študentov našej fakulty, zorganizovanou cez členov Študentského parlamentu. Za pomoci dostupného základného technického vybavenia a šetrným prístupom k pamiatke sa za necelých 6 hodín podarilo očistiť prevažnú časť vytypovaných plôch.

Všetkým podporovateľom projektu ďakujeme.

Videoreport /archív Študentského parlamentu FA STU/
Fotoreport   /archív Študentského parlamentu FA STU/

Napravme si FAsádu!

Napravme si FAsádu!  Napravme si FAsádu!

Nadácia Pontis_logo          Naše Mesto_logo              Studenstky parlament_logo


Ohlasy v tlači:
Dobrovoľníci pomáhajú svojim mestám, pridajte sa aj vy!
bratislava.sme.sk, 13/06/2014