Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

20.3.2006 o 19:00 v A4-nultom priestore na Nám. SNP 12 v Bratislave

Tore in Die Stadt (SK/AT, 21min, slovenské znenie, 2005)

krátky dokumentárny film a diskusia námet, scenár a produkcia: Ingrid Konrad (AT), Gisa Ruland (AT), réžia: Miloš Volný Moderátor: RNDr. Damas Gruska, PhD. Medzi hosťami budú ing.arch. Boris Hrbáň, Doc. Ing. arch. Lubica Vítková PhD. , sociológ Mgr. Lubomír Falťan, CSc. a zástupcovia miest Viedne a Bratislavy a ďalší zaujímaví hostia.

Filmový dokument chce upriamiť pozornosť na okrajové časti mesta a mestské vstupy. Intenzívna výmena skúseností, ktoré majú mestá Viedeň a Bratislava v oblasti rozvoja priemyslu, malovýroby a obchodu v okrajových mestských častiach, by mala otvoriťnové možnosti cezhraničnej spolupráce pri rozvoji miest v tomto regióne. Dokument sa snaží o povrchové mapovanie súčasného stavu na okraji oboch hlavných miest, v priemyselných, malovýrobných a obchodných zónach.

Spolupráca: Ústav urbanizmu Fakulta architektúry STU Stadtgestaltung Stadt Wien (Magistrátne oddelenie 19 mesta Viedne pre architektúru a tvorbu mesta) Wiener Wirtschaftsforderungsfonds podpora: Európske fondy pre regionálny rozvoj Stadtgestaltung Wien ((Magistrátne oddelenie 19 mesta Viedne pre architektúru a tvorbu mesta, A4-nultý priestor, MKSR, NOC, Atrakt Art, IPEC Management