Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond na podporu umenia zverejnil Predbežný harmonogram výziev na rok 2018.

VÝZVA č. 2

- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,
- 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,
- 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 30.10.2017.

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU (zabezpečované centrálne projektovým manažérom FA STU) v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. a počet žiadostí za inštitúciu je limitovaný.

Z tohto dôvodu vás žiadame o postúpenie vášho zámeru o podanie projektu obratom na sona.wagnerova@stuba.sk, najneskôr však do 20.10.2017. Po tomto termíne vaša žiadosť nemusí byť akceptovaná.


VÝZVA č. 1

1.6.2 Medziodborové podujatia.
1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.10.2017.

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU (zabezpečované centrálne projektovým manažérom FA STU) v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. a počet žiadostí za inštitúciu je limitovaný.

Z tohto dôvodu vás žiadame o postúpenie vášho zámeru o podanie projektu obratom na sona.wagnerova@stuba.sk, najneskôr však do 11.10.2017. Po tomto termíne vaša žiadosť nemusí byť akceptovaná.


Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.