Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Freshmen's Gallery a s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia pozývajú na výstavu a cyklus prednášok "FreshArt".

Prednášajúci a vystavujúci autori:
Žofia Dubová / Peter Cvik / Dominika Žáková / Zuzana Sabová / Andrea Kopecká

Výber autorov:
Paulína Ebringerová

Otvorenie:
20.9. 2016 v rámci otvorenia akademického roka
Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19, Bratislava

Prednášky sa uskutočnia v miestnosti č. 117 (1.poschodie v ľavo) o 17:00 hod.

 • Žofia Dubová / 29.9. 2016
  Téma prednášky- Ohraničený priestor 
 • Peter Cvik + hosť architektka Silvia Brna / 13.10. 2016
  Téma prednášky- Osobné možnosti
 • Dominika Žáková / 20.10. 2016 
  Téma prednášky- Farba v archi tektonike
 • Zuzana Sabová / 27.10. 2016
  Téma prednášky- Proces kresby 
 • Andrea Kopecká / 3.11. 2016 
  Téma prednášky- Priestor v ploche  

........

Ústav výtvarnej tvorby a multimédií FA STU a Freshmen's Gallery s finančnou podporou Fondu na podporu umenia pripravili pre študentov, absolventov a širokú verejnosť cyklus prednášok o mladom umení.
Cieľom projektu je spojenie voľného umenia s technicko-umeleckými odbormi, prepojenie mladých autorov, umožnenie spolupráce, rozšírenie prehľadu v tvorbe a v iných odvetviach umenia.
Inštalácia voľného umenia vo verejných priestoroch Fakulty architektúry má za cieľ vzbudiť záujem o súčasné mladé umenie v študentoch technicko-umeleckých odborov, ktoré môžu podporiť vo svojich projektoch.
Cieľom projektu je podpora umenia, otvorenie novej oblasti, ktorá umenie vkladá do interiériérov, ktoré nie sú galerijnými priestormi. Otvorenie presahov v tvorbe má za cieľ oboznámiť mladých absolventov v ich práci a verejnosti v oboznámení s ich tvorbou.

........

Žofia Dubová (1991) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Patrí medzi mladú generáciu autorov, ktorí vo svojej tvorbe objavujú svoje hranice, neboja sa samoty. Autorkina tvorba je úzko spojená s pozorovaním prírody so záujmom o sociologický potenciál prírody a krajiny, zachádza do detailov, pracuje s emocionálnosťou vlastnej mysle. 

Peter Cvik (1985) patrí k poslednej vetve absolventov, ktorí v našom prostredí rozpracovali ideu bourriaudovskej postprodukcie. Autor zachytáva pocity z miesta rovnako hodnoverne, ako akýkoľvek iný maliar v minulosti, avšak pomocou využitia súčasných expandovaných výrazových prostriedkov. Vizualitu virtuálneho prostredia apropriovaného z digitálnych databáz prenáša do priestoru orámovaného plátna, ktorý ale súčasne prekračuje. 

Zuzana Sabová (1987) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Patrí medzi generáciu autorov, ktorí vo svojej tvorbe objavujú nové hranice, neboja sa nových technológií a veľkých rozmerov diel a experimentu s materiálom. Výsledkom práce Zuzany Sabovej nachádzame diela od kresieb, inštalácií vo verejnom priestore až po performance. 

Dominika Žáková (1988) počas svojho 6-ročného štúdia navštevovala ateliér Ivana Csudaia. Charakteristickou črtou autorky je farebnosť, optimizmus a geometrické tvary - aj keď sa za striktne geometrickú maliarku nepovažuje. Diela Dominiky Žákovej sa hrajú s divákom, ukazujú nový svet plný emocionálnej sily a nových možností. Patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej výtvarnej scény na Slovensku. 

Andrea Kopecká (1989) ukazuje svojimi dielami majstrovskú prácu s témou tela. Prvotný myšlienkový impulz nachádza autorka v tetovaní, v práci s kožou, teda s povrchom, s jeho zraňovaním a jeho trvalou modi káciou. Kedže sa tetovaniu profesionálne venuje, premýšlanie o tomto médiu je pre ňu prirodzené a dostáva sa aj do maľby.

........

Výstava potrvá do 31.11. 2016

fa