Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 17.9.2009 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníčky FA STU Bratislava  Ing. arch. Nadeždy Hraškovej, PhD., na tému: „Adaptácia historických objektov pre novú funkciu v súčasnosti" a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: „Z dejín renesančnej architektúry".