Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

1.)

Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 10. decembra   2007 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti   Fakulty architektúry STU č.  117 sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška  pracovníčky  FF UKF Nitra   Ing. arch. Ľubice Nagyovej, ArtD.,   na tému: Prezentácia artefaktu v priestore  a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Dizajn artefaktu v živom priestore. 
 

2.)

Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 14. decembra   2007 o 10.00 hod., v učebni Ústavu dizajnu Fakulty architektúry  STU č.dv. 121 sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška  pracovníka  Ústavu dizajnu  FA STU   Ing. arch. Igora Košču, PhD.,   na tému: Moderné technológie a ich uplatnenie vo výučbe architektov a urbanistov   v interdisciplinárnom kontexte a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Informačné a komunikačné technológie v reflexii architektonickej a urbanistickej tvorby.