Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Habilitačná prednáška Ing. arch. Alexandra Schleichera, PhD., na tému Koncepty múzea v architektúre a následne obhajoba habilitačnej práce na tému Fenomén múzea – vývoj a smerovanie, sa bude konať dňa 17. 6. 2014 o 13.00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117 FA STU v Bratislave.

Profil habilitanta a posudky ka habilitačnej práci TU.