Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 21.9.2009 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka FA STU Bratislava  Ing. arch. Branislava Somoru, PhD., na tému: „Etika tvarovania v architektonickej tvorbe " a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: „Architektonické dielo v reflexii teórie tvarovania".