Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Habilitačná prednáška Ing. arch. Ing. arch. Dagmar Mikuškovej, PhD. na tému Nízkonákladové architektonické koncepty bývania a následne obhajoba habilitačnej práce na tému Sociálno-ekonomické koncepty navrhovania obytných budov/ sociálne bývanie, sa bude konať dňa 24. 6. 2014 o 13.00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117 FA STU v Bratislave.

Profil habilitantky a posudky k habilitačnej práci TU.