Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. arch. Jaroslava Copláka, PhD. sa bude konať dňa 10. 4. 2014 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti č. 117 (1. posch.), Fakulta architektúry STU v Bratislave.

Profil habilitanta a posudky k habilitačnej práci TU.