Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Habilitačná prednáška Ing. arch. Ing. arch. Ľubice Selcovej, PhD., na tému Dom v meste – mesto v dome a následne obhajoba habilitačnej práce na tému Vízia a experiment v bývaní – Minulosť, súčasnosť, perspektívy rozvoja do budúcnosti, sa uskutoční dňa 16.06.2014 o 13,00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117, na 1. poschodí, Fakulta architektúry STU v Bratislave.

Profil habilitantky a posudky k habilitačnej práci TU.