Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave oznamuje, že dňa  15. novembra   2006 o 14.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška  pracovníčky  Národnej galérie Praha   Ing. arch. Radomíry Sedlákovej,CSc.   na tému: Kriteria architektonické  kritiky a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Architektonická kritika (poznámky k metodologii, metodě a praxi).