Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 25. 6. 2014 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti  Fakulty architektúry STU č. 117, sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška pracovníka Fakulty architektúry STU  Ing. Branislava Jelenčíka, ArtD. na tému: Budovanie korporátnej kultúry úspešnej univerzity a následne obhajoba habilitačnej práce: Úspešnosť školy a jej závislosť od niektorých aspektov prípravy študentov pre pôsobenie v praxi.

Profil habilitanta a posudky ka habilitačnej práci TU.