Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jaroslava Svobodu, Ph.D. sa bude konať dňa 6. 5. 2014  o 11.00 hod v seminárnej miestnosti č. 117 (1. posch.), Fakulta architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1.

Profil habilitanta a posudky k habilitačnej práci TU.