Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 25.9.2013 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti  Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška pracovníka Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Ing. Miloša Dudáša, CSc. na tému: Súčasné stereotypy a dezinterpretácie v ponímaní  artikulárnych kostolov na Slovensku a následne obhajoba habilitačnej práce: Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku.