Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 13.11.2013 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti  Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška pracovníčky Fakulty architektúry STU  Ing. arch. Alžbety Sopirovej, PhD.  na tému:  Urbanistický rozvoj vidieckych sídiel ležiacich v zázemí miest  a následne obhajoba habilitačnej práce: Súčasnosť  a trendy urbanistického rozvoja vidieckych sídiel na Slovensku.