Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 17.2.2009 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška pracovníka Polytechniky Bialostok-Poľsko, Dr inž. arch. Jerzy Ušcinowicza, na tému: Konverzie v sakrálnej architektúre - dávne a súčasné dejiny  a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Symbol, Archetyp, Štruktúra - Hermeneutika tradície v architektúre pravoslávnej svätyne.