Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 1. 12. 2014 o 11.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka Fakulty architektúry STU Ing. arch. Milana Andráša, PhD. na tému: Autorský koncept budovy a projekt stavby a následne obhajoba habilitačnej práce: Projekt architektonického diela v medziach stavebného práva.

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 3. 12. 2014 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka Fakulty architektúry STU Ing. arch. Mgr. Andreja Boteka, PhD. na tému: Sakrálna historická architektúra vo vzťahu k novotvarovým zásahom. Medzi kontextom a kontrastom a následne obhajoba habilitačnej práce: Sakrálna ranostredoveká architektúra na Slovensku. Vybrané problémy vývoja, interpretácie a architektonicekej prezentácie.