Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Život a dielo jedného z nestorov slovenskej architektúry Michala Milana Harminca (1869 – 1964) mapujú dva výstavné projekty v Novom Sade a v Kulpíne, ktoré pripomínajú vzácne životné jubileum architekta a staviteľa stredoeurópskeho regiónu. Výber lokalít mapuje jeho životná púť, ktorá začala pred 145. rokmi v Kulpíne (Vojvodina, Srbsko) a pokračovala cez Budapešť (Maďarsko), kde si roku 1897 založil prvú stavebnú kanceláriu a odtiaľ prišiel po roku 1916 na Slovensko. Príbeh staviteľa a architekta, ktorý na území bývalého Rakúsko-Uhorska a nástupníckych štátov zanechal okolo 300 diel sa okrem základnej biografistiky a charakteristiky tvorivých etáp od historizmov k moderne a funkcionalizmu sústreďuje na reflexiu jeho tvorby prostredníctvom výberu troch desiatok najvýznamnejších stavieb zo Slovenska.

Výstavy kurátorsky pripravila Jana Pohaničová, texty zostavili Matúš Dulla a Jana Pohaničová ako jeden z výsledkov grantu VEGA 1/0555/14. Výstavy vznikli s podporou grantu MK SR Pro Slovakia MK-8902/2013/5.1.

Pozvánka Novi Sad (pdf)

Pozvánka Kulpín (pdf)

harminc