Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slávnostná Imatrikulácia študentov zapísaných do 1. roka bakalárskeho štúdia na FA STU sa uskutoční dňa 25.9.2012 o 9,00 hod. v Aule E. Belluša.
Študentov žiadame, aby sa z organizačných dôvodov dostavili na slávnostný akt už o 8,00 hod.