Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave oznamuje, že dňa 26.05.2015 o 13.15 hod. sa v seminárnej miestnosti č. 117 na Fakulte architektúry uskutoční verejná inauguračná prednáška pracovníka FA STU doc. Ing. arch. Vladimíra Šimkoviča, PhD., na tému: Digitálna architektúra - nová subjektivita a materialita.