Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt „Industriál očami odborníkov/pamätníkov” vznikol na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave. Realizácia výstavy bola finančne podporená MK SR, agentúrou VEGA a Fakultou architektúry STU v Bratislave. Priestor poskytlo STM - Múzeum dopravy Bratislava. Výkresy objektov boli graficky spracované v rámci výskumu podporeného z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Výstava: Industriál očami odborníkov/pamätníkov
Miesto: Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy v Bratislave, Šancová ulica  č. 1/A
Slávnostné otvorenie: 8. december 2016 o 17.00 hod.

Otváracie hodiny STM – Múzea dopravy Bratislava: 10:00 – 17:00, okrem pondelka (posledný vstup o 16:30)
Trvanie: 8. december 2016 – 31. marec 2017
Organizátor: Fakulta architektúry STU v Bratislave s Ústavom architektúry a stavebníctva SAV v spolupráci so STM – Múzeom dopravy Bratislava

Kurátorky výstavy: 
Nina Bartošová (Fakulta architektúry STU v Bratislave)
Katarína Haberlandová (Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave)
Odborná spolupráca: 
Peter Szalay (Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave)
Návrh a spracovanie výstavných posterov: 
Nina Bartošová

Cieľom projektu „Industriál očami odborníkov/pamätníkov“, realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, je popularizovať viacročný výskum Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a Fakulty architektúry STU, ktorý zastrešuje agentúra VEGA a doplniť ho o výstupy, ktoré môžu zaujať aj laickú verejnosť. Výstava, ako jeden z výstupov projektu, nadväzuje na už realizovanú výstavu „Stein a Ludwigov mlyn“, ktorá mala premiéru v novembri 2015 na Fakulte architektúry STU v Bratislave a  v letných mesiacoch roku 2016 bola reinštalovaná v STM - Múzeu dopravy Bratislava.  Prostredníctvom posterov predstavuje priemyselné areály, ktoré sa v posledných rokoch dostali do centra pozornosti: areál Matador v Petržalke, Cvernovka (bývalé závody MDŽ) a územie niekdajšej Dynamitky (známej tiež ako Istrochem, či Závody J. Dimitrova), a približuje ich cez historický výskum, práce študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave a tiež cez osobné spomienky bývalých pracovníkov. Prezentácia je obohatená graficky upravenými výkresmi významných industriálnych objektov, ktorých realizácia – ako jeden z výstupov výskumu – bola podporená z verejných zdrojov formou štipendia Fondom na podporu umenia. Ako vyplýva zo samotného názvu, cieľom projektu je zdôrazniť potrebu akceptovania a legitimizovania existencie rôznych – a v istých situáciách až protichodných – pohľadov na tému priemyselného dedičstva (alebo hovorovo „industriál“).  Zvolené pojmy „odborník“ a „pamätník“ vyjadrujú kontrast profesionálneho/neosobného a subjektívneho/osobného, a zároveň zdôrazňujú širší spoločenský a antropologický kontext procesu, v ktorom sa priemyselné budovy môžu stať  kultúrnym dedičstvom.