Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milé uchádzačky, milí uchádzači
o štúdium na FAD STU v bakalárskom programe v akademickom roku 2021/2022,
v prvom rade nám dovoľte Vám zaželať zdravý, šťastný a úspešný nový rok 2021. Nech je to rok Vašich splnených želaní!
Súčasná núdzová situácia súvisiaca s pandémiou Covid -19 nás všetkých núti prispôsobovať sa a robiť zmeny v zabehnutých veciach. Z toho istého dôvodu musíme uskutočniť zmeny v prijímacom konaní na bakalársky stupeň v programe architektúra a urbanizmus, ako aj v odbore dizajn.
Uvedomujeme si veľké nároky kladené na Vás počas tejto pandemickej situácie a neistotu, ktorá je súčasťou ako Vášho, tak aj nášho každodenného života.

Fakulta architektúry a dizajnu STU má už od prvých problémových dní marca 2020 veľký záujem o udržanie si svojho výnimočného mena, čo sa nám aj podarilo a podľa vyhodnotenia Akreditačnej agentúry SR sme skončili ako najlepšia fakulta na Slovensku počas prvej časti pandemického obdobia a to nielen za výučbu, zavedenie dištančného-onlinového spôsobu vyučovania v plnom rozsahu, ale aj za prístup k študentom. Máme veľký záujem v tom pokračovať. Preto, napriek núdzovému stavu v SR, by sme radi uskutočnili prijímacie skúšky v pôvodnom termíne - v januári 2021 a nebránili Vám v príprave sa na maturity. Radi by sme Vám čo najskôr oznámili výsledky prijímacieho konania a tým Vám uľahčili absolvovanie zvyšného času štúdia na strednej škole.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli prijímacie konanie - talentovú časť uskutočniť 26. 01. 2021 (program AU) a 27. 01. 2021 (program D). Jednotlivé úlohy sme zjednodušili, niektoré aj vypustili a budete ich môcť vykonávať z prostredia Vášho domova, bez nutnosti cestovania a vystavovania sa možnosti nakazenia sa vírusovou infekciou. Taktiež budete pracovať so známymi prvkami takmer každodennej potreby.

Bližšie informácie o priebehu prijímacieho konania online

Podrobnejšie informácie o priebehu prijímacieho konania nájdete v priloženom dokumente, v Informáciách o zmene prijímacieho konania: časť D. Spoločné informácie k priebehu prijímacích skúšok pre všetky študijné programy. 
Informácie o zmene v prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných na Fakulte architektúry a dizajnu STU v akademickom roku 2021/2022

Pevne veríme, že prijímacie konanie spolu úspešne zvládneme. Ak máte otázky k priebehu prijímacieho konania alebo obavy, neváhajte sa na nás obrátiť. Je to výnimočná situácia a boli by sme neradi, aby Vás pochybnosti, aj keď malé, zneisťovali. Preto sme zriadili formulár na Vaše otázky k prijímaciemu konaniu: https://forms.gle/1bNcmggUHAnUtbdL7

Odpovede sa budeme snažiť v čo najkratšom čase zverejniť na : https://docs.google.com/document/d/1daUVLGor6AK37T97GRvwmcKWFm42Je4yp8LOLIyVKSM/edit?usp=sharing

V prípade Vašich požiadaviek je možné uskutočniť aj online stretnutie. Ak by bol záujem, link a termín Vám zašleme.

Milé uchádzačky, milí uchádzači, pevne veríme, že sa stanete súčasťou nášho výnimočného kolektívu a už teraz sa na Vás tešíme.

S pozdravom

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU