Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Jazykové centrum STU
FCHPT, Radlinského č. 9, 812 37  Bratislava

Ponúka na letný semester 2008/09 kurzy

A n g l i c k ý  j a z y k

Začiatočníci - 1.ročník

 

1.

New Headway Elementary - 2. pol.(60 h)

U, Š 

18.30 - 20.00

Mierne pokročilí - 2. ročník

1.

New Headway Pre-Interm. - 1. pol. (60 h)

P, S

18.30 - 20.00

2.

New Headway Pre-Interm.od 8.lekcie (60 h)

U, Š

17.00 - 18.30

3.

Headway Pre-Intermed.- lekcie 12-15 (50h)

U, Š

18.30 - 20.00

Stredne pokročilí - 3. ročník

1.

New Headway Intermed.-2. pol. (60 h)

U, Š

17.00 - 18.30

Pokročilí - 4. ročník

1.

New Headway Upper-Intermed.-1. pol.(50h)    

P, Š

17.00 - 18.30

2.

New Headway Upper- Intermed. 2. pol.

 (50 h), z toho 10 h native speaker

U, Š

18.30 - 20.00

Pokročilí - 5. ročník

1.

Headway Advanced

U - 30 h native speaker, Š - 30 h gramatika

U, Š

17.00 - 18.30

2.

Konverzácia I - native speaker (30 h)

P

P

15.30 - 17.00

17.00 - 18.30

 

Konverzácia II - native speaker (30 h)

S

17.00 - 18.30

N e m e c  ký   j a z y k

Začiatočníci

Nemecky s úsmevom I,  od 5. lekcie (40 h)

S

17.00 - 19.15

Stredne pokročilí

Nemecky s úsmevom II, 

Themen neu 3 - doplnkovo (40 h)

U, Š

17.00 - 18.30

Pokročilí

1.

Brückenkurs, Alltag in der Sprache - konverzácia (40 h)

U, Š

17.00 - 18.30

Prípravný kurz na maturitu (50 h)  Š 15.30 - 17.00

Novinka v ponuke:

Kurz angličtiny pre deti od 6 do 10 rokov

s native speakerom

pondelok 15.00 -16.00 h, streda 15.45 - 16.45 h

cena  100,00 € pri minimálnom počte 8 detí

Š p a n i e l s k y   j a z y k

Začiatočníci

1. Ven 1 (30 h)

P, S

18.00 - 19.30

Cena 93,00 €

Ponuka kurzov odborného jazyka

Kurzy sú na objednávku.  Cena sa stanoví podľa počtu dohodnutých konzultácií a účastníkov.

CENY KURZOV

 

Jazyk anglický

Jazyk nemecký

1. ročník

 99,00 €

 99,00 €    

2. ročník

 99.00 €  2/1, 2/2;

 96,00 €  2/3

 -

3. ročník

102,00 €

99,00 €

4. ročník

103,00 €

100,00 €

5. ročník

56,00 € gramatika;

59,00 € native speaker

    -

Konverzácia

59,00 €

 

Ceny kurzov závisia aj od predpokladaného počtu účastníkov v skupine cca 8 ľudí, nemecký jazyk aj menej

Začiatok letného semestra 23.2.2009 

Zápis  od 12.1.2009 na č. 109

Úradné hodiny      

január a počas semestra:    P - Š 16.30 - 18.30 h

2.2 - 20.2.09:    P - Š 13.30 - 18.00 h

Do kurzov však prijímame počas celého roka na uvoľnené miesta

Bezkonkurenčná ponuka JC STU

Zapožičiavanie učebníc na dobu trvania kurzu

Knižnica U a Š 16.30 - 18.30

Tel.: 02/52494857; 02/59325659; 0908 757 761

www.jazykovecentrum.com; www.stuba.sk

e-mail: viera.kuzelova@stuba.sk