Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Študenti, počas celého týždňa od 1. septembra do 9. septembra máte možnosť rozšíriť svoje vedomosti o histórii Banskej Štiavnice a zažiť neobyčajné zážitky pri dokumentovaní jej románskej architektúry, a to spolu s študentmi histórie umenia, archeológie, geodézia a reštaurovania...


Prihlasovať sa môžete prostredníctvom prihlášky do 10.8. 2018, ktorú prosíme zašlite na adresu:
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
katkavoska@yahoo.com
0903 64 61 18