Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Program Jesennej univerzity architektúry 2019, ktorá bude na "detašku" v Banskej Štiavnici medzi 15. až 21. septembrom 2019.
Program workshopu a vedeckého kolokvia bude prístupný (aj) verejnosti.
Workshopu sa zúčastnia študenti architektúry z Bratislavy a Brna, zo Stavebnej fakulty odborov architektúry a geodézie, študenti histórie umenia a budú mapovať a dokumentovať, či robiť návrhy na prezentáciu gotických domov v Banskej Štiavnici.
K téme workshopu boli koncipované odborné prednášky, ktoré budú prezentované v rámci vedeckého kolokvia.
Záujemcovia sú vítaní v Banskej Štiavnici na podujatí aj ako pozorovatelia!