Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

KANDIDÁTI NA ČLENA AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023

za Fakultu architektúry STU

Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce fakulty1. Andráš Milan, doc. Ing. arch. PhD.

2. Kubinský Bohuš, Mgr. art.

3. Nahálka Pavel, Ing. arch. PhD.

4. Puškár Branislav, doc. Ing. arch. PhD.

6. Rollová Lea, doc. Ing. arch. PhD.

za Fakultu architektúry STU

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty

1. Kolimár Marián, Bc.

2. Križánek Jaroslav, Bc.

3. Vojtek PavolBratislava, 24.04.2019

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
predseda volebnej komisie

 


Zverejňujeme podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Fakulte architektúry STU.

Podrobné pokyny nájdete v dokumentoch pre zamestnaneckú a študentskú časť.