Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Tvorivý kolektív autorov z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., Ing. arch. Nina Bartošová, PhD., prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a Mgr. Danica Šoltésová, PhD. získal Prémiu Literárneho fondu 2020 za vedeckú a odbornú literatúru za dielo Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku.

Kniha, ktorá vyšla pri príležitosti stého výročia príchodu najsilnejšie vlny českých architektov na Slovensko približuje históriu ich pôsobenia, pripomína význam ich diela a všíma si jeho spoločenské a kultúrne súvislosti. Kladie si aj otázku, či sa ich architektúra líšila z nejakého etnického hľadiska, alebo či boli všetci nadšení modernou a sleduje, ako sa stavali k pražským vplyvom, k návrhom z Bauhausu, od Le Corbusiera alebo od F. L. Wrighta. V doteraz najpodrobnejších biografiách tu nájdete líčenia pohnutých osudov, významné i zabudnuté diela rondokubistu i funkcionalistu Klementa Šilingera, autora slávneho bratislavského bytového domu Avion Jozefa Mareka, plodnej dvojice Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna, alebo architektonicky ale aj ľudsky skvelého Jindřicha Merganca. Z tých, ktorí učili prvú slovenskú architektonickú generáciu, sa dočítate o slovenskej etape pôsobenia svetobežníka Vladimíra Karfíka, záchrancu Bratislavského hradu Alfréda Piffla a spoluzakladateľa pražskej modernej avantgardy Jana E. Koulu. Kniha, napísaná s obdivom voči veľkému dielu slovenských architektov, nezabúda porovnať ich prácu s tým, čo súbežne vznikalo na Slovensku. Knihu napísala skupina slovenských a českých historiček a historikov architektúry, ktoré pre tento projekt získal Matúš Dulla, profesor pôsobiaci na fakultách architektúry STU v Bratislave i ČVUT v Prahe.