Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Konferencia Bratislava & udržateľnosť

ba-udr-2015Hlavné mesto SR Bratislava – Útvar hlavnej architektky
a Inštitút pre energeticky pasívne domy
Vás pozýva na podujatie venované udržateľnému rozvoju Bratislavy,
ktoré sa koná pri príležitosti 10. výročia založenia iEPD.

Vstup na konferenciu je po prihlásení bezplatný. Free entry.

Bratislava Capital City – Chief City Architect Office
and Passive House Institute Slovakia (iEPD)
invite you to the event designated to sustainable development of Bratislava,
held on the occasion of the 10 anniversary of establishment of iEPD.

dátum /date  19.02.2015 14:00

miesto konania /venue
Primaciálny palác • Zrkadlová sieň • 1.posch.
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Program/Programme

14:00 Ivo Nesrovnal
príhovor primátora hl. mesta Bratislavy
opening speech of Mayor of Bratislava
14:05 Ingrid Konrad
Udržateľné stratégie Bratislavy - Bratislava XXI
Sustainable strategies of Bratislava - Bratislava XXI
14:20 Martin Treberspurg
Inovatívne riešenia z Rakúska
Innovative solutions from Austria
14:50 Zuzana Hudeková
Projekty pre udržateľný rozvoj
Projects for sustainable development
15:10 diskusia discussion
15:30 prestávka na kávu  coffee break
15:50 Robert Špaček
Zmena urbanistickej paradigmy
The shift of urban paradigm
16:10 Pavol Paňák
Odvrátená strana
The dark side
16:30 Nussmüller Architects
Koncept sanácie na energeticky plusovú budovu
The concept of refurbishment to a plus-energy building
17:00 Henrich Pifko
10 rokov pôsobenia iEPD  10 years of iEPD
17:20 odovzdanie ocenenia  awarding

recepcia pre pozvaných hostí po skončení programu
reception for invited guests

moderuje / event’s host
Vladimíra Bukerová, šéfredaktorka magazínu Profit

Pozvánka (pdf) tu...

R.S.V.P. ( architekt@bratislava.sk)
EU-GUGLE je skratka pre “EUropean Cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in Sustainable Energy”, čo znamená
“Európske mestá ako zelené vzory v zabezpečení trvalej udržateľnosti“. Je financovaná v rámci Siedmeho rámcového programu
pre výskum a technologický rozvoj. Je koordinovaný španielskym národným centrom pre obnoviteľné energie (CENER).
zmena programu vyhradená / program may be subject to change